गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाले मृत्यू भएका १०० मध्ये आधा पोखराको

- पोखरामा कोरोना संक्रमण र मृत्यूको वडागत विवरण


     सन्देश श्रेष्ठ    
     कार्तिक २२ गते २०७७ मा प्रकाशित
पोखरामा हालसम्म ३ हजार १ सय ८ जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । पोखरामा कात्तिक २० गतेसम्म सो संख्यामा कोरोनाबाट संक्रमित भएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाका अनुसार हाल १ हजार ९ सय ५६ जना सकृय संक्रमित रहेका छन् भने १ हजार १ सय २ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् । कोरोनाबाट गण्डकी प्रदेशमा मृत्यू भएको १०० जना मध्ये ठ्याक्कै आधा अर्थात ५० जना पोखराका रहेको महानगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाका अनुसार हालसम्म वडा नम्बर १ मा कुल ९६ जना कोरोना संक्रमित भएकोमा ७४ वटा अझै सकृय केस रहेका छन् । हालसम्म सो वडामा २१ जना निको भइसकेका छन् भने १ जनाको मृत्यू भएको छ ।

वडा नम्बर २ मा हालसम्म कुल ५१ जना संक्रमित भएकोमा ४७ वटा सकृय केस रहेका छन् । हालसम्म सो वडामा ४ जना निको भएर घर फर्किएको महानगरले जनाएको छ ।

वडा नम्बर ३ मा कुल ८४ जना संक्रमित भएकोमा हाल ५२ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म ३० जना संक्रमित निको भएका छन् भने २ जनाको मृत्यू भएको महानगरपालिकाको डाटामा उल्लेख छ ।

वडा नम्बर ४ मा कुल १११ जना संक्रमित भएकोमा हाल ८१ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म ३० जना संक्रमित निको भएका छन् ।

वडा नम्बर ५ मा कुल १६६ जना संक्रमित भएकोमा १०७ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म ५६ जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म ३ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर ६ मा कुल ११५ जना संक्रमित भएकोमा हाल ७९ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ३४ जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म २ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर ७ मा कुल १८३ जना संक्रमित भएकोमा हाल १२२ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ६१ जना संक्रमित निको भएका छन् ।

वडा नम्बर ८ मा कुल २३७ जना संक्रमित भएकोमा १४५ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ९१ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने १ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर ९ मा कुल १८२ जना संक्रमित भएकोमा १३९ वटा अहिलेपनि सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ४१ जना संक्रमित निको भएका छन् भने २ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यू भइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

वडा नम्बर १० मा कुल २२० जना संक्रमित भएकोमा १३४ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ८५ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् भने १ जनाको मृत्यू भएको छ ।

वडा नम्बर ११ मा कुल १०२ जना संक्रमित भएकोमा ८४ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा १८ जना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।

वडा नम्बर १२ मा कुल ९७ जनामा कोरोना संक्रमण भएकोमा ५२ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म ४३ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् भने २ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर १३ मा कुल ८६ जना संक्रमित भएकोमा ४९ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ३५ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् भने २ जनाको मृत्यू भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

वडा नम्बर १४ मा कुल १३६ जना कोरोना संक्रमित भएकोमा ७४ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ६१ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् भने १ जनाको मृत्यू भएको छ ।

वडा नम्बर १५ मा कुल १७५ जना संक्रमित भएकोमा ९० वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ८२ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् भने ३ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर १६ मा कुल १०८ जना संक्रमित भएकोमा ४६ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ६० जना निको भर घर फर्किएका छन् भने २ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर १७ मा महानगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै २४८ जना संक्रमित भएकोमा १५१ वटा सकृय केस अझै छ । सो वडामा ९३ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने ४ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर १८ मा कुल २३ जना संक्रमित भएकोमा ११ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा १२ जना संक्रमित निको भएका छन् ।

वडा नम्बर १९ मा कुल ३४ जना संक्रमित भएकोमा १४ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा १९ जना निको भएका छन् भने १ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर २० मा कुल २६ जना कुल संक्रमित भएकोमा १६ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ९ जना संक्रमित निको भएका छन् भने १ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर २१ मा कुल १२ जना संक्रमित भएकोमा हाल ८ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ४ जना संक्रमित निको भएका छन् ।

वडा नम्बर २२ मा कुल १३ जना संक्रमित भएकोमा ४ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ८ जना संक्रमित निको भएका छन् भने १ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर २३ मा महानगरको सबैभन्दा कम ५ जना संक्रमित भएकोमा एउटा मात्र सकृय केस रहेको छ । सो वडामा ४ जना संक्रमित निको भएका छन् ।

वडा नम्बर २४ मा कुल ६ जना संक्रमित भएकोमा हाल ३ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा ३ जना संक्रमित निको भएका छन् ।

वडा नम्बर २५ मा कुल ३६ जना संक्रमित भएकोमा हाल २२ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म १३ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने १ जनाको कोरोनाबाट मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर २६ मा कुल ५५ जना संक्रमित भएकोमा हाल ३५ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा २० जना निको भएका छन् ।

वडा नम्बर २७ मा कुल ९९ जना संक्रमित भएकोमा हाल ४८ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म ५१ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् ।

वडा नम्बर २८ मा कुल १४ जना संक्रमित भएकोमा हाल ९ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म ५ जना संक्रमित निको भएका छन् ।

वडा नम्बर २९ मा कुल ५२ जना संक्रमित भएकोमा हाल २९ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म २३ जना संक्रमित निको भएका छन् ।

वडा नम्बर ३० मा कुल ४७ जना संक्रमित भएकोमा हाल २९ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म १८ जना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।

वडा नम्बर ३१ मा कुल ३२ जना संक्रमित भएकोमा हाल ११ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म २० जना निको भएका छन् भने १ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर ३२ मा कुल २० जना संक्रमित भएकोमा ६ वटा सकृय केस रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म १३ जना संक्रमित निको भएका छन् भने १ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।

वडा नम्बर ३३ मा कुल २६ जना संक्रमित भएकोमा १२ वटा केस सकृय रहेका छन् । सो वडामा हालसम्म १४ जना निको भएका छन् ।

पोखरामा बाहिरका कुल २११ जना संक्रमित भएकोमा हाल १७२ वटा सकृय केस रहेका छन् । उनीहरु मध्ये २१ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने १८ जनाको मृत्यू भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।